Certificaat De kindervoet Print E-mail

Orthopeed Dr. J.D.Visser is gespecialiseerd in de kindervoet. Dit congres werd door hem geleid.